rozwód

Kancelaria AdwokackaJeżeli dwoje ludzi myśli o rozstaniu, mają na myśli oczywiście proces rozwodowy. Nieraz jednak koszty procesu przewyższają możliwości małżonków – wtedy innym rozwiązaniem problemu jest separacja. Proces separacyjny wolno przeprowadzić sądownie, innym rozwiązaniem problemu jest umowa separacyjna zawarta u rejenta, mająca pokrewne do sądowej skutki. Przystaje jednakże pamiętać, że rozwód zezwala zawrzeć następny związek małżeński, natomiast separacja nie. Jakie są jeszcze inne różnice między rozwodem a separacją? O separacji sąd orzeka w większości wypadków na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa niemało dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód przynosi możliwość powrotu do własnego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Małżonkowie będący w izolacji są zobowiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek opłacania alimentów drugiej stronie, trwa do 5 lat po rozwodzie, wolno go przedłużyć. W separacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się samodzielnie – separacja, czyli rozwód na szybko, nie daje całkowitej wolności stronom.

Comments are closed.

Szukaj

Popular